Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Цикли, основни понятия и терминология. Видове цикли.

See video

Накратко са обяснени и дискутирани основните понятия и казуси свързани с програмирането на цикли. SHARE now https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.youtube.com/wat... 00:06 Какво е цикъл? 00:44 Какво е стоп условие? 01:40 Какво е тяло на цикъл? 02:35 Какво е итерация? 02:52 Видове цикли. 02:58 Цикли с пред условие. 03:04 Цикли с пост условие. 03:11 Съществена разлика между цикли с пред-условие и цикли с пост-условие. https://www.youtube.com/watch?v=lCTyR2Uy9Akhttps://www.youtube.com/user/kilarionov

Rating: 
0.0