Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Урок "Програмиране на цикли чрез оператори for и while на C++".

See video

За по-сложни цикли https://www.youtube.com/watch?v=vmzNL9eCiI0 SHARE on Facebook: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.youtube.com/wat...Записан е мой урок по информатика в българска гимназия при обучението по програмиране на C++ адаптирано за ученици. 01:33 синтаксис и семантика на оператор while06:10 Решен пример с оператор while. Да се отпечатат двуцифрените числа, чиято сума от цифрите е 5.21:07 Как да сравняваме за равенство когато в сравнението се ползват константи.24:49 синтаксис и семантика на оператор for29:25 същата примерна задача, но с оператор for. Дадени са няколко решения използващи различни, правилни, синтактични варианти на оператора for.41:20 спиране на цикъл с оператор break43:26 Втори пример за for: Да се намери сумата на числата от 10 до 100.48:31 Нов вариант на решение за втория пример, пак с for.50:17 Задачи за домашно.Разнообразни упражнения за съставяне и проверка на логически условия ще намерите в уроците от https://www.youtube.com/playlist?list=PLbYpVQopKpjcBlWVri3OQTLdtVKsw7MFvРазгледани са операторите for  и while от C++. Дадени са както базови примери и препоръки за използването им, така и някои C++ хакове.Допълнителни примери по темата може да намерите в урока https://www.youtube.com/watch?v=fez2UnMR5ckПрограмирането на C++ с вложени цикли е на https://www.youtube.com/watch?v=vmzNL9eCiI0Примери за влагане на цикли са направени в урока: https://www.youtube.com/watch?v=D0wB9CkzhlM  https://www.youtube.com/watch?v=yj82sRdBHL4http://www.youtube.com/user/kilarionov

Rating: 
0.0